Relaties

About us

Beste relatie,

Namens de Christiaan Huygensschool Dronten willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.

Onze unieke school voor kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel vraagt om uw steun. 

Wat is een Christiaan Huygensschool?

Het Chistiaan Huygensconcept biedt onderwijs op maat aan leerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel van 4-12 jaar. Dit concept onderscheidt zich van andere concepten.            

Wij richten ons niet op de gemiddelde leerling, maar op het kind als individu met unieke mogelijkheden, waardoor we talent tijdig herkennen, zodat het zich kan ontwikkelen in plaats van dat het wegvloeit of verloren gaat.

Het bedrijfsleven geeft o.a. de volgende noodkreten af:

‘We verliezen de aansluiting met het buitenland’

‘Vanwege kennistekort moeten we naar het buitenland’

‘Geschoold personeel is de voorwaarde voor verdere groei’.

About us

Onderwijsaanbod

Daarom biedt de Christiaan Huygensschool Dronten een onderwijsaanbod waarin talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit talent koesteren en stimuleren we. Bij de Chistiaan Huygensschool voelen kinderen zich erkend, werken ze samen met ontwikkelingsgelijken en dit stimuleert hen tot verdere ontplooiing. Dit vertaalt zich voor u in toekomstige werknemers die zich bewust zijn van hun eigen capaciteiten en deze optimaal ontwikkeld hebben.

Waarom komt de Christiaan Huygensschool Dronten bij u?

Onze Christiaan Huygensschool kan zich optimaal ontwikkelen met uw steun, door mee te werken aan het verkleinen van de scheidslijn tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en de samenwerking optimaliseren. Wat kunt u doen? Graag gaan we met u in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. U weet als geen ander wat er van goed opgeleid personeel verwacht wordt en wat er in de toekomst nodig is om personeel te vinden dat niet alleen goed opgeleid is, maar ook uitblinkt in hun vakgebied. Wij willen graag aansluiten op de arbeidsmarkt, zowel wat betreft korte termijndoelen zoals exposure en het linken van uw naam aan een innovatief concept, als uw lange termijndoelen zoals het stimuleren van talent om zich op uw vakgebied te oriënteren en de kenniseconomie te stimuleren.

En nu concreet

Onderstaande voorbeelden brengen u wellicht op een idee:

  • U komt een gastles bij ons verzorgen
  • U biedt stageplaatsen en stagebegeleiding
  • U sponsort ons met materialen en middelen
  • U verbindt uw bedrijfsnaam aan lesruimtes
  • Wij gaan samenwerken bij schoolprojecten
  • U wordt mentor van leerlingen
  • U sponsort onze vakleerkrachten (bridge, Engels, Spaans, filosofie, muziek, dans).

Interesse?

Is uw belangstelling gewekt om direct bij te dragen aan de ontwikkeling van deze jonge kinderen die onze toekomst zijn? Stuur ons een e-mail, dan nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.


Hartelijke groet,

Sabine Robertson
Locatiedirecteur Chistiaan Huygens afdeling van Het Kompas in Dronten

 

T       0321-33 94 34

E       christiaanhuygens@codenz.nl

W       www.christiaanhuygensdronten.nl

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op onze website die essentieel zijn voor het correct functioneren van de site. Wij volgen u verder op geen enkele wijze en delen geen gegevens met derden. U kunt zelf kiezen of u onze essentiële cookies wilt toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.