Onze werkwijze

About us

Werkwijze op school

Wij werken met een instructiecircuit. De leerkracht richt zich op kleinere groepen om zo maatwerk, directe feedback en betere kwaliteit te kunnen leveren. Per vak is hiervoor uiteraard een andere groepsindeling en die indeling verandert met de ontwikkeling van de kinderen. Door het werken in het instructiecircuit, bedienen we iedere leerling op maat. Per klas worden er drie leerjaren aangeboden in deze vorm. Zo kun je in groep 4 werken op het niveau van groep 4, 5 en 6. 

Deep level learning staat aan de basis van ons onderwijs. Het stimuleren van de brede interesse, het zoeken naar verbanden en het vergroten van het wereldbeeld en tijdsbegrip. 

De Kanjertraining is onze methode die we inzetten voor rust, een goede sfeer, duidelijke afspraken en tegen pesten. Juist doordat we een eventueel conflict bespreken en oefenen hoe je zou moeten en kunnen handelen, loopt een ruzie minder snel uit de hand. Onze school is voorstander van deze manier van werken en volgt met regelmaat teamscholing en heeft het meest recente cursusmateriaal in de groepen ter beschikking. 

De executieve vaardigheden trainen we met behulp van de methode Route 11. De taal en werkwijze die daarbij hoort, is verweven in onze dagelijkse lessen.

De kinderen hebben minder herhaling nodig en dat geeft ons ruimte om ze op ander gebied extra uit te dagen. In alle groepen krijgen de leerlingen Engelse les, Spaanse les en bridge les. De leerlingen van groep 8 krijgen iedere woensdag les op het Ichthus College. Dit heeft als hoofddoel om de overgang van PO naar VO soepeler te laten verlopen. De leelringen zijn dan al bekend met een groot gebouw met heel veel leerlingen en wennen aan het wisselen van docenten. Dit alles binnen de veilige begeleiding van hun groepsleerkracht.

Er zijn ook leerlingen die de stof van de basisschool hebben doorlopen, maar nog te jong zijn voor de middelbare school. Daarvoor hebben wij lesmateriaal ontwikkeld dat we 8+ en 8++ noemen.

About us

De persoonlijke benadering staat bij ons voorop. Daarom is er altijd de mogelijkheid om met leerkrachten te spreken. We vinden het vervelend als ouders/verzorgers hun vragen/problemen zouden laten liggen tot een portfoliogesprek.

Christiaan Huygens Dronten heeft een verbindende rol. Wij verzorgen via het Codenz Huis van Onderwijs voor een ondersteuningsarrangement voor andere basisscholen. We bieden verder maatwerk in de vorm van trainingen en workshops en begeleiding aan scholen in heel Nederland die werken met Plusgroepen of zich richten op voltijds onderwijs voor leerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel.

Onze school heeft een regiofunctie. Bij ons op school zitten ook leerlingen uit onder andere Lelystad, Kampen, Zwolle, IJsselmuiden en de Noordoostpolder. Om deze vorm van onderwijs te kunnen bekostigen, worden we ondersteund door de Stichting Vrienden van Christiaan Huygens Onderwijs Flevoland. De Christiaan Huygens-afdeling van Het Kompas is onderdeel van stichting Codenz. Bij deze protestants christelijke onderwijs stichting zijn 9 scholen aangesloten in de gemeenten Dronten en Zeewolde. De uitgangspunten van Codenz zijn: betrokkenheid, bezieling, uitdaging, verbondenheid en vertrouwen.